voorzitter Vacant tel: e-mail
secretaris Ad Smits tel: e-mail
penningmeester Henk van de Wiel tel: 073 - 511 36 20 e-mailClublokaal: Buurthuis de Haarstèk
Pater van de Elzenstraat 25
5254 JG Haarsteeg
Tel: 073 - 511 46 00

Opgericht: 1952