Oude prenten
Spelsoorten
Andere spelsoorten
Speeltips overband
Speeltips driebanden
Nuttige tips
Biljart-materiaal
en het onderhoud ervan
Oude prenten
Oude prenten

Adriaen van de Venne vereeuwigde in deze uit 1625/1626 stammende tekening het biljartspel, zoals dat aan het hof van Prins Frederik Hendrik Prins van Oranje destijds werd gespeeld. Op deze, overigens oudste, biljartprent zijn van links naar rechts te zien: de Winterkoningin, daarnaast Amalia van Solms en Frederik Hendrik.
      
                                        Het biljarten komt voort uit een vermaak dat zich heel lang geleden op de grond afspeelde, omgeven door een afgebakende zone met opnieuw de paal (koning) en het boogje (of Engelse 'hoop'), zoals uit bijgaande afbeelding uit de 16e eeuw blijkt. Vanwege klimatologische omstandigheden werd het spel naar binnen verplaatst en weer een tijd later werd het op tafelhoogte gebracht.
      
                                       
Aan het Franse hof werd eveneens druk gebiljard, getuige deze gravure waarop o.a. Lodewijk de XI te zien is.
      
                                       
Een afbeelding uit een oud boek met biljarttechnieken.
      
                                       
Een engels café in de 19e eeuw met uiteraard een biljart.
      
                                       
In Frankrijk werd het biljartspel een volksvermaak voor zowel mannen als vrouwen, zoals te zien is op een olieschilderij van de fransman Louis-Leopold Boilly
      
                                            
Biljarten werd in de jaren 50 en 60 ook veelvuldig op lucifersdoosjes afgedrukt, waarvan hier twee voorbeelden. Links met de tekst "don't move" (niet bewegen) en rechts de Nederlandse biljarter Arie Bos

© 2008 - BBG Haarsteeg - Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van BBG Haarsteeg.